Fundamenty ogrodzeń

 

SZKICE FUNDAMENTÓW

POD OGRODZENIE Z ELEMENTÓW SŁUPKA I MURKA

 

Rys Nr 1 – Dla fundamentu wykonanego w wykopie liniowym.

fundament ogrodzenia - przykład 1

Wykop liniowy pod fundament powinien być wykonany na głębokość ok. 1 metra (tj. poniżej granicy przemarzania gruntu), jego szerokość minimalna to ok. 16 cm w przypadku długich ogrodzeń (powyżej 20 m). Na miejsce wykonania dylatacji pionowych należy wybrać miejsca osadzenia bram i furtek. W miejscach gdzie planowane są słupki, można wykonać poszerzenie wykopu do szerokości max. 25cm. Po napełnieniu wykopu betonem, umieścić w miejscu słupków pręty zbrojeniowe wystające ponad powierzchnię gruntu na wysokość ok 30cm.

Rozstaw tych prętów wynosi:

  • dla ELEMENTÓW SŁUPKA 28×40 max. 15x27cm
  • dla ELEMENTÓW SŁUPKA 28×28 max. 15x15cm

Do słupków bramowych zastosować po 4 pręty, dla pozostałych 1-2szt. Część nadziemną fundamentów wykonuje się najczęściej na wysokość ok. 5-10cm ponad powierzchnię gruntu. Zachowanie tej wysokości jest wskazane, ponieważ przez większą część roku w pobliżu ogrodzenia najczęściej rośnie trawa a zimą leży śnieg, co powodowało by zasłanianie pierwszej warstwy kształtek. Część nadziemną fundamentu wskazane jest wykonać jak na rysunku Nr 1 w szalunkach o równej powierzchni, co pozwoli uzyskać gładką powierzchnię.

Wymiary części nadziemnej fundamentu:

  • fundament dla ELEMENTU SŁUPKA 28x40x15cm – wykonać 25x37cm
  • fundament dla ELEMENTU SŁUPKA 28x28x15cm – wykonać 25x25cm
  • fundament dla ELEMENTU MURKA 19x37x15cm – wykonać o szerokości 16cm

UWAGI: Podawane w ofercie wymiary ELEMENTÓW SŁUPKA I MURKA np. 28×40 dotyczą ich wielkości w rzucie pionowym w najszerszym miejscu (z wybrzuszeniami imitującymi kamień).

 

Rys Nr 2 – Dla fundamentów oddzielnych dla słupków i murków.

fundament ogrodzenia - przykład 2

Wykop pod fundament słupka powinien być wykonany na głębokość min. 1 metra, o wymiarach 25x37cm lub 25x25cm, z wykonanym trapezowym lub półokrągłym wgłębieniem w miejscu połączenia z fundamentem murka. Umieszczona we wgłębieniu folia dylatacyjna zapobiegnie sztywnemu połączeniu fundamentów murka i słupka. Fundament pod murek w tym przypadku wykonuje się zwyczajowo na głębokość 20-25cm i o szerokości 16cm. Konieczne w tym przypadku jest umieszczenie w betonie dwóch poziomych prętów zbrojeniowych (jeden w dolnej części murka a drugi w górnej). Wskazane w tym przypadku jest wykonanie podsypki drenacyjnej na dnie wykopu (np. piasek). Czasami zdarzają się przypadki, że przy budowie ogrodzenia można wykorzystać istniejący fundament starego ogrodzenia (np. z siatki). Jeżeli taki fundament jest w dobrym stanie, można na nim zbudować ogrodzenie, a istniejące metalowe słupki mogą stanowić zbrojenie słupków.

UWAGI: Budując fundament na terenie pochyłym najlepiej wykonać uskoki murka o 15cm lub 20cm lub krotności tych wymiarów. Odległości pomiędzy słupkami mogą być dowolne (ELEMENTY MURKA oraz DASZKI NA MUREK można dowolnie docinać). Z zasady przęsła nie powinny być dłuższe niż 3 metry.